LANGKAH MENYEDIAKAN BAJET

9:44 AM adam 0 Comments

                                         
LANGKAH 1
Isi ruang sumber bajet dan pendapatan sebenar keluarga
senaraikan semua pendapatan tetap bulanan.Pendapatan tetap keluarga merangkumi pendapatan setiap ahli keluarga  yang menyubang dalam membiayai perbelanjaan keluarga itu.Senaraikan juga pendapatan sampingan seperti royalti,bonus,kerja lebih masa atau pendapatan sewa.Supaya anda dapat lihat dengan jelas,rekodkan dan jumlahkan atas kertas.

LANGKAH 2
Isi ruang perbelanjaan keluarga
Mengisi ruang ini mungkin agak sukar kerana setiap keluarga punya cara perbelanjaan masing-masing.Malah senarai perbelanjaan barangkali lebih panjang berjela daripada senarai pendapatan!Jenis perbelanjaan dapat dikenal pasti semula berdasarkan rekod dan resit yang nada simpan (inilah gunanya!).Disini juga,anda dapat lihat perbelanjaan mana yang mengikut keperluan atau kehendak nafsu saja.Mungkin juga ada barang yang tidak penting yang telah anda beli.Disini juga,anda akan dapat merancang dengan bijak supaya pada hujung bulan,anda ada lebihan wang untuk disimpan.

                                                   
LANGKAH 3
Tolak jumlah perbelanjaan bulanan dengan jumlah pendapatan bulanan
Hasilnya,anda akan dapat lihat sama ada anda seorang pengurus kewangan yang baik atau sebaliknya.Sekiranya jumlah perbelanjaan kurang daripada pendapatan,tahniah diucapkan.Sekiranya pendapatan anda tidak berbaki langsung (atau langsung negatif),tentu ada kesilapan di mana-mana dalam tabiat berbelanja anda.Atau barangkali anada perlu lipat gandaan usaha untuk menambah pendapatan.Semuanya di tangan anda sekarang!

0 comments: